ADÜ Menü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Covid19 Faaliyetleri

Senkron ve Asenkron Uygulamalar

Pandemi sürecinde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmiş olan Uzaktan Eğitim Portalı kullanılarak yürütülmüştür.  Uzaktan Eğitim Portalı,  kurumumuz Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OBİS) ile entegre olarak çalışmaktadır. Uzaktan Eğitim Portalı sayesinde öğrenciler adu e-posta hesapları ile evdekal.adu.edu.tr adresine giriş yaparak kayıtlı oldukları derslere ait bilgilere, sunum dosyalarına, ders notlarına, yardımcı dokümanlara ve etkileşimli ders video kayıtlarına asenkron erişim sağlayabilmektedir.  Ayrıca OBİS’e tanımlanan ders saatlerinde dersler için oluşturulmuş etkileşimli ders oturumlarına bağlanarak dersi veren öğretim elemanı ile senkron etkileşim sağlayabildikleri canlı derslere katılabilmektedirler.  Uzaktan Eğitim Portalı içindeki kullanıcıların yapmış olduğu tüm işlemler sistemin istatistiksel değerlendirmesini yapmak ve sistemi geliştirmek için kayıt edilmekte olup, her dönem sonunda incelenerek gerekli düzeltme ve yükseltme işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca Uzaktan Eğitim Portalı kullanıcılarından alınan geri dönütlere göre düzeltme, güncelleme ve yeni özelliklerin eklenmesi işlemleri üniversitemiz bünyesinde en kısa sürede yapılmaktadır.