ADÜ Menü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Covid19 Faaliyetleri

Sağlık Hizmetleri

Pandemi Sürecinde Baştan Bugüne (16 Mart 2020 ve sonrası) ;


• Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Pandemi komisyonu kuruldu.
• Pandemi eylem planı oluşturuldu ve dinamik bir şekilde sürekli güncellendi.
• Hasta ziyaretleri yasaklandı.
• Refakatçi kısıtlaması yapıldı, ilgili doktorun refakatçi endikasyonu belirtmediği hastalar için refakatçi kabul edilmedi.
• Sağlık Bakanlığı genelgeleri gereği tüm elektif ameliyatlar ertelendi.
• Tüm bölümlere yazı gönderilerek poliklinik hasta sayılarının pandemik sürece uygun şekilde asgari düzeye çekilmesi istendi.
• Tüm mesai dışı işlemler belirsiz süre ile yasaklandı.
• YÖK’ün belirlediği kapsam dahilinde idari izinler düzenlendi.
• Tüm personel için esnek çalışma listeleri düzenlendi.
• Kurumsal whatsApp hattından süreçle ilgili personele güncel bilgilendirmeler ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı, el yıkama vb. gibi süreç için hayati öneme haiz konularla ilgili online videolar ile eğitimler yapıldı.
• Sağlık Bakanlığının rehberlerinde bulunan algoritmalar her güncellemede bastırılıp ilgili yerlere asıldı.
• Hastanedeki tüm girişler kontrollü hale getirildi, hasta ve hasta yakını girişi önce 3 sonra 2 girişe indirgendi.
• A blok – D blok ve Öğretim üyesi Blokları girişlerine bir doktor ve 2 hemşireden oluşan ekipler halinde triyaj üniteleri kuruldu ve Bakanlığın belirlediği triyaj algotirmaları kapsamında bu personeller eğitildi ve çalışmaları düzenlendi. Giriş noktalarını asgari sayıya indirmek için D bloktaki triyaj alanı A blok girişe taşındı ve Personel girişleri için D blok girişine sadece personel için sabah 08.00-08.30 saatleri arasında triyaj uygulaması düzenlendi.
• Triyaj işlemlerinin belirlenen algoritmalar uygun olması için triyajda çalışacak hekim ve hemşirelere Halk Sağlığı AD tarafından önce yüz yüze daha sonra online triyaj eğitimleri verildi.
• 20 yatak ve 5 bağımsız odası ile hastanenin A blok girişinin tam karşısındaki konumu ile triyaj sonrası olası vakaların izole edilip ilgili servise gönderilmesini sağlayacak konumda olan Genel Ara Servis 24 saat çalışacak şekilde pandemi polikliniği olarak düzenlendi. Bu kapsamda;
o 2 adet pandemi polikliniği ve 1 adet kadın doğum pandemi polikliniği oluşturuldu
o Bu polikliniklerde gerekli her türlü ekipman ve teknik alt yapı sağlandı (hepafiltreli ve ultraviyole hava temizleme cihazları, numune alma kabinleri vb.)
o Burada 24 saat doktor, hemşire ve destek personel çalışması düzenlendi
• Çocuk hastalar için de Çocuk Enfeksiyon Polikliniği kullanılacak şekilde düzenlendi.
• Genel ara servisin hemen sağındaki asansörler izole hasta asansörü ve izole hasta atık asansörü olarak düzenlendi ve yetkili personel dışında kullanımının önüne geçilmesi için kartlı sistem ile kullanım kısıtlandı.
• 7. Kattaki Dahiliye 2 servisi -ilk kullanılacak servis olmak üzere- ve Hematoloj servisi, 6. Kattaki Dermatoloji – Genel Dahiliye servisi ve Endokrin-Nefroloji Servisleri pandemi servisleri olarak ayrıldı, burada yatan hastalar diğer katlardaki yataklara transfer edildi, bu katlardaki personel, ekipman ve işleyiş planlaması yapıldı.
• Çocuk Hastalar için de 4. Kat Çocuk Cerrahisi – Çocuk Hastalıkları Kliniği boşaltıdı ve bu kat Çocuk Pandemi Servisi olarak düzenlendi.
• Bununla beraber FTR-Psikiyatri Binasının hastane dışındaki konumunu kullanabilmek amacıyla, o binadaki hastalarda taburcu ya da diğer birimlere transfer edildi ve tüm bina olası salgında kullanılmak üzere hazır hale getirildi.
• Toplamda 190 yatak pandemi servislerinde kullanmak için ayrıldı.
• Hasta sayısının azalması ile 7 ve 6. Katlardaki pandemi servisleri kullanılacak şekilde yatak sayısı asgari düzeye indirgendi.
• AFAD’dan olası tüm giriş çıkışları denetim altına almak için çadır istemi yapıldı ve gelen çadırlardan 1 tanesi FTR – Psikiyatri binasına önüne kuruldu.
• Anestezi ve Ranimasyon Yoğun Bakımdan 2 yatak Sağlık Müdürlüğü ile görüşülerek, kesin COVID-19 tanılı hastalar için ayrıldı.
• Olası COVID 19 vakalarından alınacak solunum yolu örneklerinin bir ekip tarafından sadece pandemi servislerinde ya da pandemi polikliniklerinde, enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemlerine uygun olarak alınması düzenlenmiştir.
• Olası hastalardan numune alımı, hastaların ve bu hastalardan çıkan tıbbi atıkların uygun şekilde taşınması için taşıma ekipleri kuruldu, bu ekiplere eğitim verildi, tatbikatlar yapıldı.
• Bu hastaların tıbbi atıklarının bertarafı için Aydın Büyük Şehir Belediyesi ile görüşüldü ve süreç düzenlendi.
• Acil servis ve yoğun bakımlardan 2 adet asansör daha izole hasta asansörü olarak belirlendi ve sadece ilgili personel kullanacak şekilde düzenlendi.
• Olası – kesin hastaların hastane içindeki minimum sirkülasyonunu sağlayacak şekilde gidiş geliş rotaları belirlendi, krokiler üzerinde belirtildi ve tüm paydaşlara bu konu ile ilgili eğitim verildi.
• Olası – kesin hastaların radyolojik tetkiklerinin nasıl yapılacağı konusunda, çekim işlemleri ve sonrasındaki uygulamalarla ilgili olarak algoritmalar belirlendi, tüm paydaşlarla paylaşıldı ve gerekli eğitimler, tatbikatlar yapıldı.
• Maske ve el dezenfektanı üretimi yapıldı ve yapılmakta.
• Personellerin giysilerinin hastane içinde ayrı bir çamaşır makinesinde yıkanması için gerekli düzenlemeler yapıldı.
• Salgın süresince hastaların sosyal yaşamları ile ilgili yaşanabilecek problemlerin önüne geçilebilmesi için Sosyal Hizmetler uzmanlığı planlama yapıldı.
• İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğü ile görüşülerek talebi olan personeller Üniversite Sosyal Tesislerine ve Aydın KYK öğrenci yurduna yerleştirildi.
• Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol ile COVID-19 tanı laboratuvarı yetkilendirilmesi yapıldı ve hastanemizde numuneler çalışılmaya başlandı.
• İmmün plazma tedavisine başlandı. İlk bağışçımız ise tedavisini tamamlayıp taburu ettiğimiz İl Milli Eğitim Müdürümüz oldu.
• Hastanemize ulaşamayan hastalarımız için “Online Doktor” uygulamasına başlandı.
• Pandemi servisleri dışındaki yatan hastaların riskini en aza indirebilmek için tüm odalarda tek hasta yatacak şekilde hasta odaları düzenlendi.

PANDEMİ SÜRECİ HASTA İSTATİSTİKLERİ

COVID Poliklinik Muayene Sayısı   1375

Pandemi Servislerinde Yatarak Tedavi Gören Hasta Sayısı   426

Yoğun Bakımda Tedavi Gören Hasta Sayısı   35

İyileşen / Taburcu Hasta Sayısı   399

PCR Test Yapılan Toplam Hasta Sayısı   700

Toplam PCR Test Sayısı   927

Toplam Pozitif   42

Pozitiflik %   4,5