ADÜ Menü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Covid19 Faaliyetleri

Önlemler

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Covid-19 ÖNLEMLERİ

(Eylül 2021-Rev.01)

 

 

Genel Önlem ve Kurallar

 

1.     Akademik personel, idari personel, öğrenciler, ziyaretçiler, alt yükleniciler ve diğer kişiler üniversite yönetimi tarafından belirlenen kurallara uymak, kontrol önlemlerini tam ve doğru bir şekilde uygulamakla yükümlüdür.

 

2.     Virüsün bulaş yolları ve önlenmesine yönelik çalışanların/personelin ve öğrencilerin Üniversite tarafından online ortamlarda sunulan (ADÜ resmi web sayfasından yayınlanacaktır) COVID-19 eğitimlerini almaları zorunludur.

 

3.     Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin tüm birimlerinde (Fakülte, yüksekokullar vb.) Birim Pandemi Komisyonları oluşturulmalıdır. Pandemi komisyonları dekan/dekan yardımcısı veya Yüksekokul müdür/müdür yardımcısı başkanlığında yapılandırılmalı; görev alan üyelerden biri Covid-19 için birim acil durum yetkilisi olarak tanımlanarak iletişim bilgisi öğrenci, öğretim elemanı ve personel için ulaşılabilir kılınmalıdır.

 

4.     Tüm birimlerde zorunlu olmadıkça ziyaretçi sınırlandırılmalıdır.

 

5.     Kampüs ve her Fakülte/Yüksekokul içerisinde görülebilecek yerlere Covid-19 hakkında bilgilendirici afişler ve posterler asılmalı birim web sayfalarında gerekli bilgilendirmelere yer verilmelidir.

 

6.     Ana kapı güvenlik noktası, yemek yenilen yerler gibi ortak kullanım alanlarına sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmalıdır.

 

7.     Asansörlerin kullanılmaması önerilmektedir. Zorunlu olduğu durumlarda ise asansör içerisinde güvenli mesafeyi korumak amacıyla, asansörlere Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen metrekare başına düşen kişi sayısına uygun kullanımın sağlanması için uyarı yazıları asılmalı ve kabin içlerine işaretlemeler yapılmalıdır.

 

8.     Derslik, laboratuvar, kütüphane gibi toplu şekilde eğitim görülen yerlerde (iç mekânlarda) maske çıkarılması durumu risk oluşturacağından yiyecek tüketilmemelidir.

 

9.     Havalandırma

a.      İç ortamlarda yeterli  “havalandırma” sağlanmalıdır.

b.     Mümkün olan her durumda çalışma ortamlarının ve sınıfların kapıları açık tutulmalı ve/veya pencereler açılarak ortamın havalandırılması sağlanmalıdır.

c.      Havalandırma sistemleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının talimatlarına uyulmalıdır. (COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler).

https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/41415/0/covid19-toplumdasalginyonetimirehberipdf.pdf

 

10.  Temizlik

a.      Tüm umumi tuvaletler ve diğer ilgili alanlar (örneğin yemekhane girişi, üretim alanları, asansör girişleri) dahil olmak üzere farklı alanlarda antiseptik madde dispenserleri bulundurulmalıdır.

b.     Sabun, dezenfektan/el antiseptiği sağlayan dispenserler, tek kullanımlık kâğıt havlu aparatları ve diğer benzer cihazların eksiksiz ve düzgün çalışmasını sağlamak için rutin kontroller yapılmalıdır. Arızalı cihazlar ivedilikle tamir edilmeli ya da değiştirilmelidir.

c.      Kampüste ve birimlerde temizlik sıklığı artırılmalıdır. Temizlik, “Covid-19 Kapsamında Halka Açık Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu” kurallarına uygun olarak yapılmalıdır.

 https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/41415/0/covid19-toplumdasalginyonetimirehberipdf.pdf

 

11.  Maske Takılması

a.      Bütün sınıf, ofis, laboratuvar, ortak alanlar gibi tüm açık ve kapalı alanlarda ağız ve burnu tam olarak kapayacak biçimde maske kullanımı (aşılamadan bağımsız olarak) zorunludur. Tek kişilik ofis ve laboratuvarlar ile yeme-içme faaliyeti dışında bu konuda bir istisna söz konusu olmamalıdır.

b.     Derslerde öğrencilerin maske takması zorunludur. Aşılı olan Öğretim elemanları için maskeli olmaları önerilmekle birlikte iyi havalandırılmış ortamlarda maske ve mesafeyi korumak şartıyla maskelerini çıkarabilirler. Aşısız Öğretim elemanlarının ise derslerini maskeli olarak anlatmaları gerekmektedir.

c.      Yemek yerken ve içecek içerken, kişiler arasında sosyal mesafe gözetilmek şartıyla, maske geçici olarak çıkarılabilir.

d.     Üniversite ulaşım servislerinde maske takılması zorunludur.

e.      Spor salonu, yüzme havuzu gibi ortamlar sadece aşılı ya da son 72 saat içinde yapılmış bir PCR test sonucu negatif olanlara açık olup, bu mekânlarda da belirlenen kurallara tam olarak uyulmalıdır.

f.      Açık ortamlarda da maske takmak önerilir. Bu gereklilik, özellikle kişiler arası sosyal mesafenin korunamadığı durumlar için önemlidir.

g.     Kullanılan maskeler sadece “Maske Atık Kutusu” olarak tanımlanmış atık kutularına atılacaktır.

 

12.  Tütün Ürünleri Kullanımı

a.      Tütün ürünleri kullanım amacıyla sosyal mesafenin ihmal edilmesi ve eylemi sırasında dumanın üflenmesi yoluyla virüs taşıyan damlacıkların daha uzağa saçılmasının bulaşma riskini arttırdığı göz önüne alınarak, kampüsün kapalı ve açık tüm alanlarında, işaretlenmiş sınırlı alanlar dışında, sigara, elektronik sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanmak yasaktır.

b.     İşaretlenmiş alanlarda sigara kullanımı sırasında kişiler arasında asgari sosyal mesafe gözetilmesi gereklidir.

 

13.  Kampüse Giriş

a.      Akademisyen ve idari çalışanlar

                                                              i.     Tüm akademisyen ve idari çalışanları 4 Ekim 2021’de kampüse gelebilmek için tam aşılı ve son aşının üzerinden en az 14 gün geçmiş olması önerilir.

                                                            ii.     Aşı olmamış akademisyen ve idari çalışanlarının aynı tarihler itibarıyla kampüse gelebilmeleri için Sağlık Merkezi’ne alındığı tarihten itibaren 72 saatten eski olmamak üzere negatif PCR test sonuçlarını bildirmeleri gerekmektedir. Bu, kampüse her giriş için gereklidir.

                                                          iii.     Kovid-19 hastalığını geçirmiş olup aşı zamanı henüz gelmemiş olanlar, aşı hakkı tanınıncaya kadar kampüse PCR testi gerekmeksizin gelebilirler. Ancak, aşı hakları tanındığı anda aşı olmaları gerekmektedir.

 

b.     Öğrenciler

Öğrenciler salgın hastalığın kampüste kontrolü ile ilgili olarak web sayfası ve mail aracılığı ile bilgilendirilmelidir (enfeksiyon kontrol önlemleri, maske, hijyen, mesafe, aşılar vb.).

 

14.  Derslikler

a.      Sınıf kapasitesi belirlenirken her bir öğrenci için sağ, sol, ön ve arka mesafeler olmak üzere dört yönden sosyal mesafe bırakılacak şekilde planlanmalıdır.

b.     Ders girişlerinde öğrencilerin ve öğretim üyelerinin ellerini dezenfekte etmesi ve maske kullanması sağlanacaktır.

c.      Sınıf kapıları ve pencereleri açık bırakılacak ve ders aralarında sınıf havalandırılacaktır.

d.     Gün sonunda temizlik ekibi tarafından kapı kolları, sıralar, masalar uygun kimyasallarla dezenfekte edilerek en az 30 dakika havalandırılacaktır.

 

15.  Öğrenci ya da personelden şüpheli bir durumu olabilecekler (semptom gösteren, ailesinde veya temas ettiği yakın çevresinde COVID-19 teşhis edilmiş kişi bulunan) evlerine veya ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilecektir.

 

16.  Pandemi ile ilgili alınacak önlemler, uyulması gereken kurallar ve yapılması gerekenler ve vaka yönetimi ile ilgili olarak “Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu Rehberleri” esastır.

https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/41415/0/covid19-toplumdasalginyonetimirehberipdf.pdf